| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 62/20

Објављен је СГРС 62/20
Sadrzaj za broj 62_20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 62/20, од 30.6.2020. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈЗУ Болница Зворник

Рјешење о разрјешењу представника Акцијског фонда Републике Српске АД Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске АД Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Телеком Српске” АД Бања Лука


МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима у којима се окупља, борави или ради већи број лица

Правилник о вођењу евиденција


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о мјерама за рано откривање респираторно-репродуктивног синдрома свиња, парвовирусне инфекције свиња и аујецкијеве болести код свиња у Републици Српској у 2020. години

Правилник о условима и начину расподјеле средстава - субвенције нефинансијским субјектима у области ветеринарства

Правилник о начину обављања риболова, ловостају, алатима, опреми и средствима за риболов

Правилник о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Рјешење о именовању Комисије из криминалистичко-форензичке области за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије из области информатичко-телекомуникационе технологије за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије из области фармације за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Крнете, општина Лакташи, број: 21.04/951-852/20


КОМПЕНЗАЦИОНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Статут Компензационог фонда Републике Српске