| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 62/19

Објављен је СГРС 62/19

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 62/19, од 23.7.2019. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1820/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1862/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1863/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1864/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1865/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за капитална улагања, број: 04/1-012-2-1827/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1830/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка финансијских средстава са посебног рачуна Ватрогасног савеза Републике Српске за 2019. годину

Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи цивилне заштите

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1828/19

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање члана-представника оснивача у Управни одбор Јавне установе Студентски дом “Фоча”

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана-представника оснивача у Управни одбор Јавне установе Студентски дом “Фоча”

Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању предузећа од стратешког значаја

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1821/19

Рјешење број: 04/1-012-2-1829/19


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Упутство о начину провјере психофизичких способности кандидата за пријем у службу обезбјеђења


ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о пословању и вођењу евиденције у Правобранилаштву Републике Српске


АГЕНЦИЈA ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за државну управу


КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Казнено-поправном заводу Бијељина