| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 61/19

Објављен је СГРС 61/19

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 61/19, од 19.7.2019. године, објављујемо:


ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Указ о додјели одликовања, број: 01-136-2885/191


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске

Закључци у вези са Одлуком о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Закључак о прихватању Званичног става Босне и Херцеговине у вези са наставком изградње моста Комарна-Пељешац од стране Републике Хрватске, број: 01-50-1-2685-4/19, донесен без консензуса на 4. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 16. јула 2019. године, веома штетан по виталне интересе Републике Српске

Закључак у вези са Одлуком о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Закључак о прихватању Званичног става Босне и Херцеговине у вези са наставком изградње моста Комарна-Пељешац од стране Републике Хрватске, број: 01-50-1-2685-4/19, донесен без консензуса на 4. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 16. јула 2019. године, веома штетан по виталне интересе Републике Српске


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Рјешење о разрјешењу помоћника министра за предшколско, основно и средње образовање и васпитање у Министарству просвјете и културе

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за предшколско, основно и средње образовање и васпитање у Министарству просвјете и културе

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Никола Тесла” Дервента

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Никола Тесла” Дервента

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Буснови, Приједор

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Буснови, Приједор

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Гимназија Градишка

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Гимназија Градишка

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар Фоча

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар Фоча

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивањe игара на срећу

Правилник о техничким карактеристикама рачунарског система за приређивање игара на срећу


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Програм посебног надзора над присуством штетних инсеката у биљној производњи на подручју Републике Српске у 2019. години

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma) у Републици Српској у 2019. години

Програм посебног надзора над присуством карантински штетних организама (Impatiens necrotic spot tospovirus, Pepino mosaic virus и Tomato yellow leaf curl virus) на подручју Републике Српске у 2019. години

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) - проузроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републике Српске у 2019. години

Програм посебног надзора над присуством Phytophthora rubi - проузроковача фитофторозе малине на подручју Републике Српске у 2019. години


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 3-Е/03


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Народна библиотека “Данило Киш” Теслић

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Народна библиотека “Данило Киш” Теслић


ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД БАЊА ЛУКА

Статут Централног регистра хартија од вриједности, акционарско друштво, Бања Лука