| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 59/19

Објављен је СГРС 59/19

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за капитална улагања, број: 04/1-012-2-1737/19   
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1736/19   
Одлука о давању сагласности, број: 04/1-012-2-1740/19
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1682/19
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1680/19
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1656/19   
Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, за 2019. годину
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству саобраћаја и веза   
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1726/19
Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-1691/19   
Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-1692/19   
Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-1723/19   
Одлука о преносу права власништва на покретној војној имовини, број: 04/1-012-2-1688/19
Одлука o измјени Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2019. години, са расподјелом средстава   
Одлука о измјени Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије, број: 04/1-012-2-1667/19   
Одлука o измјени Одлуке о давању сагласности на распоред средстава Фонда за спречавање заразних болести (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/19)
Одлука о измјенама Одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Основнa школa “Свети Сава” Билећа
Одлука о измјенама Одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Основнa школa “Петар II Петровић Његош” Билећа
Рјешење о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за изградњу, коришћење и одржавање одморишта “Бркића вода” са пратећим садржајем и бензинским станицама на ауто-путу Бања Лука - Добој
Рјешење о именовању представника Републике Српске у Мјешовиту комисију за припрему програма за спровођење Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Аустрије о сарадњи у областима културе, образовања, науке, омладине и спорта
Рјешење о именовању сталног члана Комисије за европске интеграције у систему координације процеса европских интеграција у БиХ испред Републике Српске
Рјешење о именовању члана Мјешовитог комитета за економску сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Индонезије из Републике Српске
Рјешење о именовању члана Мјешовитог комитета за трговинску, економску и техничку сарадњу између Босне и Херцеговине и Државе Катар из Републике Српске
Рјешење о именовању члана Мјешовитог комитета за економску сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Мађарске из Републике Српске
Рјешење о именовању члана Мјешовите комисије за економску и трговинску сарадњу између Босне и Херцеговине и Исламске Републике Пакистан из Републике Српске
Рјешење о именовању члана Заједничкe комисијe за трговинску и економску сарадњу између Босне и Херцеговине и Швајцарске Конфедерације из Републике Српске
Рјешење о именовању члана Заједничкe комисијe за економску сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Србије из Републике Српске
Рјешење о именовању члана Заједничког комитета за спровођење Трговинског споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије из Републике Српске
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана Заједничке комисије за привредну сарадњу између Босне и Херцеговине и Малезије из Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/14)
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана Мјешовите комисије за економску и трговинску сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Турске из Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 21/15)   
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана из Републике Српске у Заједничку комисију за привредну сарадњу са Републиком Словенијом (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/11)
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана Заједничке комисије за економску и технолошку сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Грчке из Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/14)
Рјешење о измјени Рјешења о именовању члана из Републике Српске у Заједнички трговински комитет између Босне и Херцеговине и Исламске Републике Иран (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/10)
Рјешење о измјенама Рјешења о именовању чланова радних група за европске интеграције у систему координације процеса европских интеграција у БиХ у име институција Републике Српске
Рјешење о разрјешењу помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
Рјешење о постaвљењу вршиоца дужности секретара Министарства рада и борачко-инвалидске заштите   
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва   
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за економску сарадњу у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за Ресор за економску сарадњу у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције и међународну сарадњу за Ресор за међународну сарадњу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције и међународну сарадњу за Ресор за међународну сарадњу


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Правилник о индикаторима квалитета, начину праћења и евалуације квалитета и сигурности здравствене заштите у здравственим установама


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о допунама Правилника о условима и начину давања у закуп шумског земљишта у својини Републике Српске


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Правилник o класификацији и рекласификацији затвореника   
Допуна Листе сталних судских тумача у Републици Српској, који су именовани рјешењем министра правде, а у складу са Правилником о сталним судским тумачима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/05, 32/07 и 36/12)   
Рјешење о брисању лица са Листе стечајних управника, број: 08.020/052-3223-3/19   
Рјешење број: 08.020/153-1090/19
Рјешење број: 08.020/153-1084/19
Рјешење број: 08.020/153-1085/19


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење број: 15.03-361-565/78


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Зворник Град, град Зворник, број: 21.04/951-1519/16
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Тупанари, општина Шековићи, и катастарску општину Бетањ, општина Шековићи, број: 21.08/951-151/17   
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Жепа, општина Рогатица, број: 21.08/951-67/18   
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Поребрице, општина Пелагићево, број: 21.08/951-16/18


“САРАЈЕВО-ГАС” АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Тарифни ставови за снабдијевање купаца природним гасом, број: 06-87-1194/19