| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 58/19

Објављен је СГРС 58/19

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Закон о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској
Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима
Закон о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру
Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит
Закон о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање
Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету
Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту
Закон о измјенама и допунама Закона о дувану
Закон о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске
Одлука број: 02/1-021-643/19
Закључак у вези са Законом о измјенама и допунама Закона о фискалним касама
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске
Закључак у вези са Нацртом закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о ванредном усклађивању општег бода и пензија
Одлука о одређивању износа најниже пензије, број: 04/1-012-2-1725/19
Одлука o измјени Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2019. години, са расподјелом средстава
Рјешење о разрјешењу чланова - представника оснивача у Управном одбору Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука
Рјешење о именовању чланова - представника оснивача у Управни одбор Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког протокола
Рјешење о постављењу директора Републичког протокола
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Бродац, Бијељина
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Бродац, Бијељина
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Озрен” Доња Пакленица, Добој
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Озрен” Доња Пакленица, Добој
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Требиње
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Требиње


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 4-Е/03


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Листа испитивача у комисијама за полагање стручног испита у области рударства


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Лиценца за “Preventa” д.о.о., број регистра: 1/2019
Лиценца за “Preventa” д.о.о., број регистра: 1/2019


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Дервента 1,
општина Дервента, број: 21.08/951-54/18


ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о избору предсједавајућег Државне регулаторне комисије за електричну енергију
Одлука о издавању Лиценце за активности независног оператора система, број: 05-28-12-17-18/19