Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 53/21

Објављен је СГРС 53/21
zasto vam je potreban slgl

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 53/21, од 11.6.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о измјени Уредбе о стандардима занимања
Одлука о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена - серпентинита на лежишту “Бабића камен” код Приједора
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1601/21
Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна Јавне установе Национални парк “Сутјеска” Тјентиште за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године
Одлука о давању сагласности на План рада и пословања Јавне установе Национални парк “Сутјеска” Тјентиште за 2021. годину
Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна Јавне установе Национални парк “Дрина” Сребреница за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године
Одлука о давању сагласности на План рада и пословања Јавне установе Национални парк “Дрина” Сребреница за 2021. годину
Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна Јавне установе Национални парк “Козара” Приједор за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године
Одлука о давању сагласности на План рада и пословања Јавне установе Национални парк “Козара” Приједор за 2021. годину
Одлука о давању сагласности на План и програм рада и годишњи финансијски план Јавне установе Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске за 2021. годину
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Рјешење о постављењу секретара Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Дом пензионера у Требињу
Рјешење о именовању директора Јавне установе Дом пензионера у Требињу
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Омарска, Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Омарска, Приједор
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, Крупа на Уни
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, Крупа на Уни
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бошко Буха” Штрпци, Рудо
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Бошко Буха” Штрпци, Рудо
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић, Петровац
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић, Петровац
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средња школа “Никола Тесла” Теслић
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средња школа “Никола Тесла” Теслић

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бронзани Мајдан, град Бања Лука, број: 21.08/951-96/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.04/951-1058/21
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.04/951-1285/19