Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 52/21

Објављен је СГРС 52/21
zasto vam je potreban slgl

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 52/21, од 8.6.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за капитална улагања, број: 04/1-012-2-1587/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1586/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1595/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1596/21
Одлука o измјени и допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21 и 50/21)
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о разрјешењу директора Републичког протокола
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког протокола
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за деминирање у Републичкој управи цивилне заштите
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за деминирање у Републичкој управи цивилне заштите
Рјешење о разрјешењу директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту4
Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о минимуму услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за експлоатацију кречњака и креде на лежишту “Спасине - Брђани”, општина Угљевик, број: 04/1-012-2-1521/21, од 13.5.2021. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 48/21)

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Правилник о спровођењу јавног конкурса за избор нотара
Правилник о изгледу и садржају Повеље о именовању нотара
Рјешење број: 08.020/704-59/20

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Програм посебног надзора над присуством вируса на Rubus spp. у Републици Српској у 2021. години

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме, средстава личне заштите на електроенергетским објектима, број: 05.04/310-300-2/21
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова детаљних геолошких истраживања, израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних сировина и послове стручног надзора над извођењем геолошких истраживања, број: 05.04/310-289-1/21
Рјешење број: 05.04/310-323/21

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Пореској управи Републике Српске

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
Правилник о мјерним боцама
Правилник о мјерним трансформаторима
Правилник о престанку примјене Правилника из области законске метрологије, број: 18/1.00/393-213/21
Правилник о престанку важења Правилника из области законске метрологије, број: 18/1.00/393-214/21
Наредба о престанку важења Наредбе о врстама мјерила/еталона и подручју на коме подручне организационе јединице Републичког завода за стандардизацију, патенте, мјере и драгоцјене метале врше преглед мјерила/еталона
Упутство о престанку примјене метролошких упутстава из области законске метрологије, број: 18/1.00/393-216/21
Упутство о престанку важења метролошких упутстава из области законске метрологије, број: 18/1.00/393-218/21

УСТАВНИ СУД БиХ
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 3399/19