| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 52/19

Објављен је СГРС 52/19

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о подстицајима у привреди Републике Српске

Закључак у вези са Извјештајем о раду и извршењу Финансијског плана - буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1.1 - 31.12.2018. године


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Одлука о давању сагласности на Статут о измјени и допуни Статута Јавне здравствене установе Болница “Србија” Источно Сарајево

Одлука о измјенaмa Одлуке о алокацији кредитних средстава Свјетске банке - Међународне асоцијације за развој по Хитном пројекту опоравка од поплава

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције

Рјешење o разрјешењу дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење o именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за сеизмичка мјерења у вези са минирањем и другим радовима у рударству, број: 05.07/310-360/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за рударска геодетска мјерења и израду рударских планова, број: 05.07/310-127/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.07/310-378/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-326/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.07/310-185/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.07/310-172/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за рударска геодетска мјерења и израду рударских планова, број: 05.07/310-313/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-114/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-99/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-284/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-184/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.07/310-410/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-303/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за рударска геодетска мјерења и израду рударских планова, број: 05.07/310-328/19


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-277/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-278/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-272/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-259/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-261/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-229/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-209-1/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-180/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-153-1/19

Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-60/19

Рјешење број: 15.03-361-394/19

Рјешење број: 15.03-361-835/17


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Смиљевац, општина Лопаре, број: 21.08/951-1/19

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Соколац, на територији општине Соколац, број: 21.04/951-1955/16

Закључак о исправци техничке грешке у Рјешењу о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Рупари, град Бања Лука, број: 21.08/951-242/17, од 20.5.2019. године


СИНДИКАТ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 69/16)


КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БАЊА ЛУКА

Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Казнено-поправном заводу Бања Лука


КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Рјешење по Закључку о покретању поступка по службеној дужности против Града Добоја и привредног субјекта Градска топлана Добој а.д. Добој