Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 43/21

Објављен је СГРС 43/21
zasto vam je potreban slgl

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 43/21, од 13.5.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука број: 04/1-012-2-1318/21
Одлука број: 04/1-012-2-1315/21
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1314/21
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1317/21
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1316/21
Одлука о уступању на коришћење објеката, број: 04/1-012-2-1312/21
Одлука о допуни Одлуке о додјели статуса удружења од јавног интереса, број: 04/1-012-2-1365/21
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Угодновић, Теслић
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Угодновић, Теслић
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Милутин Бојић” Поткозарје, Бања Лука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Милутин Бојић” Поткозарје, Бања Лука
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Приједор
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Приједор
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Билећа
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Билећа
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Јован Цвијић” Модрича
Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Јован Цвијић” Модрича
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Гимназија Прњавор, Прњавор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Гимназија Прњавор, Прњавор
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Милутин Миланковић” Милићи
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Милутин Миланковић” Милићи

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о измјенама Правилника о условима коришћења и начину сакупљања осталих шумских производа
Наредба о времену лова ловостајем заштићене дивљачи
Програм посебног надзора над присуством карантински штетних организама (Impatiens necrotic spot tospovirus, Pepino mosaic virus и Tomato yellow leaf curl virus) на подручју Републике Српске у 2021. години
Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Xylella fastidiosa Wells et al. - проузроковача Пирсове болести на подручју Републике Српске у 2021. години

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Казнено-поправном заводу Бијељина