Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 39/21

Објављен је СГРС 39/21
Zasto Vam je potreban glasnik

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 39/21, од 29.4.2021. године, објављујемо:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Правилник о изгледу и садржају обрасца захтјева за пружање бесплатне правне помоћи

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Програм утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива за љетну сезону 2021. године

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-142/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-153/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-163/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-166/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-123/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-42/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-94/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-2/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-70/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-74/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-33/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-19/21
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-67/21
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-112/21
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-91/21
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-66/21
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-52/21
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-163/21
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-24/21
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-71/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-107/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-130/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-167/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-172/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-147/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-72/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-138/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-141/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-125/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-139/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-103/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-143/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-129/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-118/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-128/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-9/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-113/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-106/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-102/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-693/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-51/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-50/21
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-30/21
Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-31/21
Рјешење број: 15.03-361-132/20
Рјешење број: 15.03-361-114/21
Рјешење број: 15.03-361-117/21

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Добриња, општина Источна Илиџа, број: 21.04/951-646/21

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о условима и поступку спајања отворених инвестиционих фондова са јавном понудом

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима је укинута дозвола за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-2058/21
Исправка Правилника о Плану уписа ученика у први разред средњих школа