Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 35/21

Објављен је СГРС 35/21
Zasto Vam je potreban glasnik

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 35/21, од 20.4.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о усвајању Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2021-2027. година
Одлука о коришћењу средстава гранта за посебне намјене прикупљених на издвојеном рачуну “Фонд Партнер”
Одлука о давању сагласности на План коришћења средстава, број: 04/1-012-2-1101/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-966/21
Одлука о давању сагласности на распоред средстава за ловство за 2021. годину
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1053/21
Одлука број: 04/1-012-2-1041/21
Одлука број: 04/1-012-2-1040/21
Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-1043/21
Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-1042/21
Одлука о оснивању права стварне службености на земљишту у власништву Републике Српске у корист АД ОЦ “Јахорина” Пале ради освјетљења пута од Циљне куће до језера “Пољице” на Јахорини
Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
Одлука о оснивању Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске
Рјешење број: 04/1-012-2-1046/21
Рјешење број: 04/1-012-2-1045/21
Рјешење број: 04/1-012-2-1044/21
Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске
Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о додјели концесије за изградњу и коришћење ХЕ “Дабар”
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за аграрна плаћања
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за аграрна плаћања
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Србија” Источно Сарајево
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Србија” Источно Сарајево
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница Требиње
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница Требиње
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Болница Градишка
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница Градишка
Рјешење o разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Пале”
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Пале”
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски дом “Фоча”
Рјешење o именовању в.д. директора Јавне установе Студентски дом “Фоча”

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о начину и условима коришћења средстава за суфинансирање ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука за 2021. годину
Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Monilinia fructicola (Winter) Honey - проузроковача америчке смеђе трулежи плодова јабучастих и коштичавих воћака на подручју Републике Српске у 2021. години
Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) - проузроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републике Српске у 2021. години
Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама на коштичавим воћкама на подручју Републике Српске у 2021. години

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека “Иво Андрић” Челинац

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-146-3/21

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 17-Е/09

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Допуна Листе вјештака, број: 08.020/704-14/21

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Лиценца за ДОО “Тешић” Прњавор, број регистра: 1/2021

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.04/951-1331/21
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Романовци, град Градишка, број: 21.04/951-1258/21
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Осојница, град Добој, број: 21.04/951-1024/18
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Волари, општина Шипово, број: 21.08/951-4/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Соколац, општина Шипово, број: 21.08/951-60/18
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Роваши, општина Милићи, број: 21.08/951-7/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Ораховица, општина Сребреница, број: 21.08/951-9/20

АГЕНЦИЈA ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Статут о измјенама и допунама Статута Агенције за осигурање Републике Српске

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Друга дјелимична одлука о допустивости и меритуму, број: У 5/16
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 3634/19