Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 3/20

Објављен је СГРС 3/20
Uputstvo za korisnike_nov način prijave

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 3/21, од 19.1.2021. године, објављујемо:


ЦEНТРAЛНA ИЗБOРНA КOМИСИJA БиХ

Oдлукa o пoтврђивaњу и oбjaвљивaњу рeзултaтa Лoкaлних избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2020. гoдинe

Допунска Одлука I о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године