Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 30/21

Објављен је СГРС 30/21
Zasto Vam je potreban glasnik

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 30/21, од 6.4.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата
Одлука о давању сагласности на План и програм рада и годишњи финансијски план Јавне установе Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне самоуправе
Одлука о давању сагласности на Статут o измјени Статута Јавне здравствене установе Завод за стоматологију Републике Српске
Одлука о давању сагласности на Статут o допуни Статута Јавне здравствене установе Завод за форензичку психијатрију Соколац
Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Српској
Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-873/21
Одлука о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња
Рјешење о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина - шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске
Рјешење о именовању Интерресорне радне групе за успостављање Централног регистра Републике Српске и наставку реформе регистрације пословних субјеката и правних лица
Рјешење о именовању Координационог тијела за праћење реализације Стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2020-2024. године
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Агенција за високо образовање Републике Српске
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Агенција за високо образовање Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање дугом у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање дугом у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
Рјешење о разрјешењу помоћника министра здравља и социјалне заштите у Ресору за здравствену заштиту
Рјешење о постављену вршиоца дужности помоћника министра здравља и социјалне заштите у Ресору за здравствену заштиту
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника министра за економску сарадњу у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за економску сарадњу у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за научнотехнолошки развој у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе цивилне заштите
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе цивилне заштите
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за миграције и послове реадмисије у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за миграције и послове реадмисије у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за одрживи повратак и људска права у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за одрживи повратак и људска права у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за имовинскоправне послове, смјештајне капацитете и социјално становање у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за имовинскоправне послове, смјештајне капацитете и социјално становање у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Дом ученика Бијељина, Бијељина
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Дом ученика Бијељина, Бијељина
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Ћирило и Методије” Трнопоље, Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Ћирило и Методије” Трнопоље, Приједор
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељина
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељина

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о условима за стављање животиња у промет

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Правилник о техничким условима и нормативима за одоризацију природног гаса

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2021. годину

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
Статут - Пречишћени текст –

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима су издате дозволе за стављање у промет на тржишту Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-1617/21
Списак лијекова којима је укинута дозвола за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, брoj: 10-02.3-1619/21