Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 2/20

Објављен је СГРС 2/20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 2/20, од 15.1.2020. године, објављујемо:


ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Указ о додјели одликовања, број: 01-136-4960/19

Одлука о додјели плакете, број: 01-136-4961/19


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о одобравању кредита општинама из средстава револвинг фонда у области водоснабдијевања и комуналне инфраструктуре (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/19)


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о издавању лиценце за израду докумената просторног уређења, број: 15.03-361-845/19

Рјешење о издавању лиценце за израду докумената просторног уређења, број: 15.03-361-849/19

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-783/19

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-455/19

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-812/19

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-814/19

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-849-2/19

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-823-1/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-849-1/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-877/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-855/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-748/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-815/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-835/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-837/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-838/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-854/19

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-823/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-862/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-819/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-429/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-739/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-779/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-813/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-820/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-830/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-831/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-836/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-854-1/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-856/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-865/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-876/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-878/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-884/19

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-772/19


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Допуна Листе вјештака, број: 08.020-704-77-2/19


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Списак предшколских установа које су добиле рјешење о одобрењу за рад предшколске установе до 31.12.2019. године


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Јахорина, општина Пале, број: 21.04/951-1592/19


ХЕЛИКОПТЕРСКИ СЕРВИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Хеликоптерском сервису Републике Српске


ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Одлука о одгађању пријевремених избора за начелника општине Купрес, заказаних за недјељу, 9.2.2020. године


ЦЕНТРАЛНА БАНКА БиХ

Одлука о именовању директора Централне банке Босне и Херцеговине - Главне јединице Мостар