Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 17/21

Објављен је СГРС 17/21
NARUDŽBENICA LAT

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 17/21, од 26.2.2021. године, објављујемо:

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Декларација о заштити ријека у Републици Српској
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (9129-БА)
Одлука о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама / пословним субјектима
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде
Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину
Одлука о избору чланова Комисије за концесије Републике Српске
Закључци у вези са подношењем извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 1995 - 2020. године
Закључак у вези разматрањa Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009 - 2020. године
Закључак о усвајању Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 - 2025. године

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о измјени Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2021. години
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-766/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-674/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-732/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-738/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-769/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-760/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-740/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-770/20

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Кола, град Бањалука, број: 21.08/951-124/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Јахорина, општина Пале, број: 21.04/951-926/15
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Симићи, општина Власеница, број: 21.08/951-237/17