Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 15/21

Објављен је СГРС 15/21
NARUDŽBENICA LAT

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 15/21, од 23.2.2021. године, објављујемо:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о Граду Дервента

Закон о противградној заштити

Закон о слободним зонама Републике Српске

Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Закона о гасу

Одлука о разрјешењу члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

Одлука о разрјешењу Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске

Одлука о избору Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске

Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о сточарству


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Уредба о поступку издавања гаранција Републике Српске

Одлука о испуњености услова за почетак рада Основног суда у Шамцу

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-462/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-470/21

Одлука о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у граду Бањој Луци и општини Вишеград

Одлука о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење мале хидроелектране “Градац” на ријеци Колини, општина Фоча

Одлука о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Шамац

Одлука о минимуму услова за продужење рока на који је додијељена концесија за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту “Згоњево”, град Требиње

Одлука о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске привредном друштву ДОО “Голд-МГ” Доњи Жабар

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и имeновање чланова Управног одбора Јавне установе Народно позориште Републике Српске

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Народно позориште Републике Српске

Одлука о измјенама Одлуке о одређивању предузећа од стратешког значаја

Рјешење о именовању Гарантног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, кадровске и рачуноводствене послове, другостепени поступак, развој, информисање и аналитику у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, кадровске и рачуноводствене послове, другостепени поступак, развој, информисање и аналитику у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Спомен-подручје “Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина

Рјешење о именовању директора Јавне установе Спомен-подручје “Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина

Рјешење о разрјешењу дужности директора Јавне установе Основна школа “Бошко Буха” Штрпци, Рудо

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бошко Буха” Штрпци, Рудо

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, Крупа на Уни

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, Крупа на Уни

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Роћевић, Зворник

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Роћевић, Зворник

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић, Петровац

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић, Петровац

Рјешење о измјени Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Студентски центар “Лукавица”


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-757/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-781/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-768-1/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-812/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-787/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-795/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-767/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-781-1/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-768/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-755/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-815/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-811/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-807/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-782/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-784/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-792/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-756/20

Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 16-Е/08


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Невесиње

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Невесиње


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Допуна Jединствене листе вјештака, број: 08.020/704-144/20


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.04/951-2851/20

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Сребреница, општина Сребреница, број: 21.08/951-79/18

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Драгнић, општина Шипово, број: 21.08/951-24/19

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Пијуке, општина Власеница, број: 21.08/951-80/20

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Пепићи, општина Шековићи, број: 21.08/951-72/20

Закључак о исправци грешке у Рјешењу о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 5, град Бањалука, број: 21.08/951-147/20


ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Одлука о издавању лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом, број: 05-28-12-318-19/20


KOНКУРEНЦИJСКИ СAВJEТ БиХ

Закључак о одбацивању Захтјева за покретање поступка Туристичке заједнице Кантона Сарајево