Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 14/21

Објављен је СГРС 14/21
NARUDŽBENICA LAT

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 14/21, од 19.2.2021. године, објављујемо:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о формирању Комисије за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској
Правилник о одобравању гаранција

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
Правилник о начину обављања даљинске трговине - продаје на даљину
Правилник о полагању стручног испита лица која обављају шпедитерске послове

МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Рјешење број: 20.05/401-527/21

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Рјешење о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца, број: 16-04/2-12-403/19
Рјешење о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца, број: 16-04/2-12-396/19
Рјешење о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца, број: 16-04/2-12-406-3/19

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова израде акта о процјени ризика, периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме, средстава личне заштите и за превентивне и периодичне прегледе испитивања услова радне средине, односно физичких, хемијских и биолошких штетности микроклиме у рударским објектима

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о именовању чланова Комисије за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој дјелатности

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину оснивања и одржавања катастра водова
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бања Лука 4, град Бања Лука, број: 21.08/951-58/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Јања 1, град Бијељина, број: 21.08/951-100/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Жупа, град Требиње, број: 21.08/951-196/17
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Јасик, општина Пале, број: 21.04/951-230/15
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Арапуша, општина Крупа на Уни, број: 21.08/951-103/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Подгај, општина Сребреница, број: 21.08/951-24/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Мачковац, општина Лопаре, број: 21.08/951-53/19
Закључак број: 21.08/951-11/19