Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 1/21

Објављен је СГРС 1/21
NARUDŽBENICA LAT

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 1/21, од 12.1.2021. године, објављујемо:


ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Указ о додјели одликовања, број: 01-136-30/21


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3763/20

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3769/20

Рјешење број: 04/1-012-2-3647/20

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Музеј савремене умјетности Републике Српске

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј савремене умјетности Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Mинистарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Mинистарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за ветеринарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за ветеринарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за имовинскоправне послове, смјештајне капацитете и социјално становање у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за имовинскоправне послове, смјештајне капацитете и социјално становање у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за миграције и послове реадмисије у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за миграције и послове реадмисије у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за одрживи повратак и људска права у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за одрживи повратак и људска права у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за аграрна плаћања

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за аграрна плаћања

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа


УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука број: У-102/19

Одлука број: У-110/19

Одлука број: У-5/20

Рјешење број: У-95/19

Рјешење број: У-97/19

Рјешење број: У-99/19

Рјешење број: У-104/19

Рјешење број: У-109/19


АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за безбједност саобраћаја


ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о начину финансирања здравствене заштите у Републици Српској у 2021. години

Одлука о допунама Одлуке о начину финансирања здравствене заштите у Републици Српској у 2020. години

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Листе лијекова који се издају на рецепт из средстава обавезног здравственог осигурања


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости, број: У 8/20

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 1679/17