| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 104/19

Објављен је СГРС 104/19
Sadržaj za broj 104

ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о разрјешењу члана Административне комисије Вијећа народа Републике Српске

Одлука о избору члана Административне комисије Вијећа народа Републике Српске

Пословник Вијећа народа Републике Српске

Кодекс понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Правилник о измјени Правилника о приређивању интернет игара на срећу


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-498-1/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-623-3/19


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Рјешење о брисању лица са Листе стечајних управника, број: 08.020/052-3223-12/19


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Закључак о исправци техничке грешке у Рјешењу о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Петрићевац 1, град Бања Лука, број: 21.04/951-2486/16, од 14.11.2018. године


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму,број: АП 5337/17


ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Одлука о укидању Лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, број: 05-28-12-335-24/19