Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 103/20

Објављен је СГРС 103/20
NARUDŽBENICA LAT
У "Службеном гласнику Републике Српске", број 103/20, од 19.10.2020. године, објављујемо:

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Указ о престанку функције шефа Представништва Републике Српске у Израелу


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2019. године

Закључак о усвајању Информације о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. година)


АГЕНЦИЈА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Статут број: 01/6.5.247-4/20


КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о измјенама Правилника о извјештавању и објављивању информација од стране емитената хартија од вриједности које су предмет јавне понуде


ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Правилник о допунама и измјени Правилника о спровођењу избора у Босни и Херцеговини


ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Одлука о издавању лиценце за дјелатност дистрибуције електричне енергије


КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Рјешење о оцјени допуштености концентрације привредних субјеката “Сејари” д.о.о. Сарајево и “Centrotrans-Eurolines” д.д. Сарајево