| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 102/19

Објављен је СГРС 102/19
Sadrzaj 102_19
НАРУЏБЕНИЦА 2020

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 102/19, од 4.12.2019. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2020. годину

Одлука о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина, број: 04/1-012-2-3065/19

Одлука о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, број: 04/1-012-2-3069/19

Одлука о давању сагласности за куповину непокретности ради комплетирања грађевинске парцеле и проширења зоне изградње ЈЗУ Завод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” у Слатини

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3064/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3062/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3063/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3061/19

Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-3060/19

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Угоститељско-економска школа Приједор

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Угоститељско-економска школа Приједор

Рјешење о престанку вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Никола Тесла” Шамац

Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Никола Тесла” Шамац

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Милорад Влачић” Власеница

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Милорад Влачић” Власеница

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Зворник

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Зворник

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Братунац

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Братунац

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Светозар Ћоровић” Љубиње

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Светозар Ћоровић” Љубиње


МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области трговине, туризма и угоститељства


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Упутство за реализацију пројеката који се финансирају из буџетских средстава за јавне инвестиције


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о престанку дужности директора ЈУ Народна библиотека “Просвјета” Рудо

Рјешење о именовању директора ЈУ Народна библиотека “Просвјета” Рудо


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 11-Е/04


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Рјешење о утврђивању репрезентативности Удружења послодаваца прераде дрвета Републике Српске

Лиценца за “Бимал” д.д. Брчко Дистрикт БиХ, број регистра: 3/2019

Лиценца за “Тешић” д.о.о. Прњавор, број регистра: 2/2019


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Измјена Листе вјештака, број: 08.020/704-51/16-2


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Ивањска, град Бања Лука, број: 21.08/951-18/18

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Буквалек, град Бања Лука, број: 21.08/951-206/17


ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији, здравственој књижици и електронској здравственој картици

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о усвајању Листе лијекова који се издају на рецепт, број: 02/002-4621-4/19


РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о висини једнократних регулаторних накнада, број: 01-402-1/19/Р-126-253

Рјешење о измјени и допуни Дозволе за изградњу Хидроелектране “Улог”


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 5580/17


Исправка Правилника о условима за обављање послова дезинфекције, дезинсекције, дератизације и дезодоризације

Исправка Правилника о микробиолошким критеријумима за храну животињског поријекла

Исправка Правилника о мјерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање заразне болести афричке куге свиња