| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 10/20

Објављен је СГРС 10/20
Sadržaj broja 010

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 10/20, од 11.2.2020. године, објављујемо:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о припајању дијелова насељених мјеста Балтићи, Ново Село, Подроманија, Газиводе и Брејаковићи насељеном мјесту Соколац на подручју општине Соколац
Одлука о припајању дијела насељеног мјеста Вражићи насељеном мјесту Балтићи на подручју општине Соколац
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-173/20
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-168/20
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за реализацију Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2020. годину
Одлука о давању сагласности на План и програм рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2020. годину
Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Јавне установе Дом пензионера Бања Лука за 2020. годину
Одлука о давању сагласности на Статут о измјенама Статута Јавне здравствене установе Универзитетска болница Фоча
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Центру за пружање бесплатне правне помоћи
Одлука о давању сагласности на План рада са Финансијским планом ЈУ Ергела “Вучијак” Прњавор за 2020. годину
Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-208/20
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-209/20
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-212/20
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-213/20
Рјешење број: 04/1-012-2-204/20
Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка
Рјешење о измјени Рјешења о разрјешењу в.д. Надзорног одбора у ЈП “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука
Рјешење o измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности Надзорног одбора у ЈП “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за предшколско, основно и средње образовање и васпитање у Министарству просвјете и културе
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за предшколско и основно васпитање и образовање
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске
Рјешење о разрјешењу дужности директора Архива Републике Српске
Рјешење о постављењу директора Архива Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Болница Градишка
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница Градишка
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Добој
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Добој
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Рогатица
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Рогатица
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар II Петровић Његош” Билећа
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар II Петровић Његош” Билећа
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Гимназија Прњавор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Гимназија Прњавор
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Никола Тесла” Теслић
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Никола Тесла” Теслић
Рјешење о именовању представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Ветеринарско-сточарски центар” а.д. Бања Лука


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Правилник о условима и поступку организовања и функционисања пензијских планова


МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
Правилник о облику и садржају уговора о организацији екскурзије


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник о стандардима и нормативима у библиотечко-информационој дјелатности


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Рјешење о брисању лица са Листе стечајних управника, број: 08.020/052-3223-16/19
Измјена Листе вјештака, број: 08.020/704-77/19
Измјена Листе вјештака, број: 08.020/704-8,1/11


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 22-Е/08
Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 10-Е/07


УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука број: У-1/19
Рјешење број: У-86/18
Рјешење број: У-103/18
Рјешење број: У-3/19
Рјешење број: У-8/19
Рјешење број: У-9/19
Рјешење број: У-11/19
Рјешење број: У-18/19


РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу


ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину финансирања здравствене заштите у Републици Српској у 2020. години, број: 02/002-426-3/20
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Цјеновника здравствених услуга, број: 02/002-426-4/20
Правилник о измјенама и допунама Правилника о праву на медицинска средства, број: 02/002-426-9/20


СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о чланарини и њеној расподјели


УСТАВНИ СУД БиХ
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 1/18