| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 101/19

Објављен је СГРС 101/19
Sadrzaj 101_19
НАРУЏБЕНИЦА 2020

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 101/19, од 2.12.2019. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Oдлукa о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3050/19

Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Фонда здравственог осигурања Републике Српске

Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈЗУ Болница Градишка

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству привреде и предузетништва

Одлука o измјени Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2019. години, са расподјелом средстава

Одлука о измјени Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 48/19, 59/19, 64/19, 68/19, 72/19, 81/19 и 92/19)

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа

Рјешење о именовању чланова Управног одбора Развојне агенције Републике Српске

Рјешење о разрјешењу Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске

Рјешење о именовању чланова Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске

План управљања кризном ситуацијом за контролу афричке куге свиња у Републици Српској


РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у октобру 2019. године

Саопштење о просјечним мјесечним бруто и платама након опорезивања - нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у октобру 2019. године и у периоду јануар - октобар 2019. године

Просјечне бруто плате и плате након опорезивања – нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у октобру 2019. године


РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Статут Развојне агенције Републике Српске


АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Упутство о начину вођења, достављања података, давања и коришћења података из Регистра рачуна физичких лица


ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Одлука о одобравању правила за додјелу прекограничних преносних капацитета


КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Рјешење по Пријави концентрације привредног субјекта “Athabasca Investment” д.о.о. Томиславград