Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Коментар Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку Републике Српске

Коментар Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку Републике Српске
Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske - NARUDŽBENICA_lat
Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske - NARUDŽBENICA_cir
НОВО!

Коментар Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку Републике Српске пригодно је издање за непосредну и практичну примјену у свакодневним животним ситуацијама!

Настао је са намјером аутора да послужи студентима постдипломских, специјалистичких и докторских студија на правним, криминалистичким, безбједносним и рехабилитационим факултетима у Босни и Херцеговини као незаобилазна литература за изучавање материје из малољетничког кривичног права.

Посебну примјену може да има у свакодневном раду судија, тужилаца, полицијских службеника, адвоката, запослених у центрима за социјални рад, запослених у казнено-поправним установама, медијатора, наставника, професора основних и средњих школа и родитеља који се срећу са малољетним учиниоцима кривичних дјела и прекршаја, односно малољетницима који су жртве (оштећена лица) кривичних дјела.

Цијена књиге је 40,00 КМ са ПДВ-ом.