| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Дјелокруг рада

Дјелокруг рада

Поштовани,
обавјештавамо вас да Јавна установа Службени гласник РС у свом дјелокругу рада има двије групе дјелатности и то:
1. Издавачка дјелатност и
2. Штампарска дјелатност

1. У оквиру издавачке дјелатности имамо у понуди:
- Службени гласник Републике Српске - штампано и електронско издање,
- Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано и електронско издање,
- Архива службених гласника - електронско издање које обухвата сва издања почев од 1992. године,
- Електронски регистар прописа еРП РС - обухвата све тренутно важеће прописе у Републици Српској, почев од 1992. године,

2. У оквиру штампарске дјелатности располажемо са веома модерно опремљеном штампаријом у којој штампамо своја властита издања али и разне друге графичке производе од којих можемо издвојити:
- Штампање вриједносних папира, на специјалним заштићеним папирима и са могућношћу заштите наношењем ХОЛОГРАМА са специјалном заштитном лентом са текстом „РЕПУБЛИКА СРПСКА“ што тренутно једини имамо у Републици Српској.
У оквиру ове групе послова тренутно радимо за:
- Министарство финансија: мјенице, томболске листиће, разне сертификате, специјалне наљепнице и друге вриједносне папире и обрасце.
- Министарство управе и локалне самоуправе радимо матичне књиге као и изводе из матичних књига,
- За универзитете и школе радимо дипломе, индексе, свједочанства и сл.
- За Управу за иниректно опорезивање радимо ПДВ пријаве са уплатницама за све ПДВ обвезнике у цијелој БиХ,
- Радимо службене легитимације, међународне возачке дозволе и друге обрасце са холограмском заштитом.
Поред овога вршимо и посебне врсте нумерације и варијабилне штампе за све врсте образаца и то са бројевима и бар кодовима и другим комбинацијама (персонализовани текст), који могу додатно заштитити производе.
- Посебно истичемо могућност штампања разних уплатница, признаница, рачуна за комуналне или сличне услуге које можемо преузимати из базе (електронски облик) и штампати у наведеним формама (рачуни и слично) с тим да уједно радимо и штампу на ковертама и ковертирање, те предају на пошту.
- Када су у питању рачуни можемо их штампати у колору (лого у боји, реклама на полеђини и слично, по вашим захтјевима), затим додати микроперфоражу за кидање по вертикали и хоризонтали. На рачуне одштампане у боји доштампавамо из базе појединачне податке за сваког корисника и ковертирамо појединачно. Рачуне можемо штампати и на обрасцима из бесконачне траке у копији 1+1 и такође ковертирати.
Поред наведених специфичних врста послова ту су и сви остали стандардни графички послови које можемо радити као што су:
- Штампање свих врста образаца, визит карти и слично.
- Штампање свих врста књига и брошура,
- Штампање свих врста каталога, проспеката, часописа и слично
- Штампање свих врста плаката, флаjера и другог рекламног материјала,
- Штампање и нарезивање свих врста ЦД-ова, ДВД-ова и слично.
- Вршимо израду свих врста печата и штамбиља и овлаштени смо за израду печата са Амблемом Републике Српске
Уколико вам треба претплата за неко од наших издања ту имамо утврђене цјеновнике и начине за уговарање истих те се лако и брзо могу закључити уговори.
Уколико требате неки графички производ онда је тешко унапријед направити цјеновник јер се ради увијек о конкретним пословима који су различити по врсти, количини и другим техничким елементима те вас молимо да нам се обратите са конкретним захтјевима, како би смо вам дали конкретну понуду.

У очекивању ваших захтјева срдачно вас поздрављамо!