Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Коментар Кривичног законика РС

Коментар Кривичног законика РС

Поштовани, 

У прилици смо да вам понудимо још један рукопис из области стручне и научне литературе изузетно значајне садржине и употребне вриједности.

Ријеч је о Коментару Кривичног законика Републике Српске, чији су аутори универзитетски наставници проф. др Драган Јовашевић, проф. др Љубинко Митровић и проф. др Вељко Икановић. 

У обради ове врло обимне материје поред Кривичног законика Републике Српске који је на снагу ступио јула 2017. године коришћени су домаћа и страна правна литература, упо-редно -правна рјешења неких европских држава, као и судска пракса најзначајнијих судо-ва у Републици Српској. “Уз сваку законску одредбу су на одговарајући начин и у одговарајућој мјери, на бази релевантно домаће и иностране правне литературе изложени појам, елементи, карактери-стике и садржина појединих законских појмова и института, као и дилеме у примјени те начин рјешавања уочених недостатака и недоречености, што је од значаја за ефикасну, закониту, благовремену и квалитетну примјену законског текста. 

И коначно, послије теоријског излагања законских рјешења, Коментар код великог броја законских одредби садржи и релевантну судску праксу, односно правна схватања најзна-чајнијих судова у Републици Српској (посебно Врховног суда Републике Српске)” наводи се у рецензији коју потписују проф. др Велимир Ракочевић и проф, др Борислав Петровић. Уз разноврсне научноистраживачке методе и јасан правнички стил приповиједања аутори су на разумљив начин изложили основне појмове и институте општег и посебног дијела Кривичног законика Републике Српске, па ће без сумње ова књига бити незаобилазна литература како за студенте на правним факултетима у Републици Српској у редовној настави те, за припрему правосудних, специјалистичких и других стручних испита, тако и за практичаре који се у свакодневном послу сусрећу са овом материјом. 

Коментар Кривичног законика Републике Српске штампан је на 736 страницa у Б5 формату са тврдим повезом и може се набавити по цијени од 70 КМ. Попуст одобравамо у зависно од броја наручених књига. Oд 1- 5 примјерака 70 КМ, од 6 – 10 примјерака 65 КМ и више од 10 примјерака 60 КМ. Све информације можете добити на телефоне: 051/456-371, 456-374, или путем e-maila marko.kelecevic@slglasnik.org.