Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Коментар Кривичног законика Републике Српске, друго измијењено и допуњено издање

Коментар Кривичног законика Републике Српске, друго измијењено и допуњено издање
Komentar Krivičnog zakonika RS - ćir
Komentar Krivičnog zakonika RS - lat

Ново издање ЈУ Службени гласник Републике Српске!


У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске из штампе је изашао још један рукопис из области стручне, али и научно-истраживачке литературе аналитичко-синтетичког апликативног карактера која представља незаобилазну обавезну литературу за изучавање материје кривичног права за студенте правних факултета у Републици Српској, те веома користан материјал за припрему специјалистичких, правосудних и других стручних испита, али и за практичаре у правосудној пракси (полиција, тужилаштво, суд, адвокатура) који се у органима кривичног правосуђа сусрећу у свакодневном раду са овом материјом.


Коментар код великог броја законских одредби садржи и релевантну судску праксу, односно правна схватања најзначајнијих судова у Републици Српској (посебно Врховног суда Републике Српске) чиме се на сликовит и пластичан начин излажу облици и видови испољавања појединих института општег и посебног дијела Кривичног законика Републике Српске у непосредној судској пракси.


Цијена књиге је 70,00 КМ са ПДВ-ом.