Едиција Правни есеји

Едиција Правни есеји

Аутор доц. др Милан Благојевић


У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске, у едицији Правни есеји изашао је нови наслов Правни есеји - Књига значења, аутора доц. др Милана Благојевића, која је штампана на 451 страни, формата Б5. Ова књига је зборник радова доц. др Милана Благојевића насталих у периоду од 1998. до 2010. године, објављених у часопису „Значења“, који излази у Добоју.
Садржај је подијељен у осам одвојених цјелина које се односе на уставно право, теорију државе и права, управно право, међународно јавно право, право Европске уније, кривично право, кривично процесно право и међународно кривично право.