Од електронског пословања до пословне интелигенције у јавној управи

Од електронског пословања до пословне интелигенције у јавној управи

Аутори: Проф. др Младен Радивојевић; Мр Зоран Филиповић; Доц. др Остоја Кременовић


Електронско пословање и пословна интелигенција су основне технологије озбиљне управе. Аутори су у предговору истакли да се у овом дјелу баве системима пословне интелигенције која омогућава: мултидимензионалну анализу, он лине аналитичку обраду података, као и "рударење података" који омогућавају свим запосленима, а посебно онима који одлучују да стекну исправне одговоре на сва питања о услуживању која их интересују.
У овој књизи представљен је пут од података и информација до знања и мудрости, (пословне интелигенције) који су неопходни за бржи, јефтинији и квалитетнији рад, те ефикасније и ефективније одлучивање и услуживање.