Законом о објављивању закона и других прописа Републике Српске утврђено је да је “Службени гласник Републике Српске” службено гласило Републике Српске. Први број гласила “Службени гласник Републике Српске” штампан је 15. јануара 1992. године.