Поштовани корисници,

Електронски регистар прописа Републике Српске (еРП РС), у издању Службеног гласника Републике Српске, је база важећих прописа из различитих области друштвеног живота, која омогућава брзу и тачну претрагу организовану према областима коју прописи регулишу.

- Акти су систематизовани према хијерархији општих правних прописа а еРП РС је подијељен на групе и подгрупе унутар поједине области,

- Претрага прописа могућа је по кључној ријечи или по броју “Службеног гласника Републике Српске” у којем је пропис објављен,

- еРП РС дневно ажурирамо,

Претплатом на еРП РС остварујете увид у све важеће правне прописе од 1992. године до данас,

- Лаком и брзом претрагом уз помоћ еРП РС-а свакодневни посао правника, економисте или стручњака другог профила постаје ефикаснији и квалитетнији.


Иако постоји велики број сајтова који се баве правном тематиком, еРП РС представља највећу електронску базу са законима и подзаконским актима у потпуном, тачном и изворном облику и представља једино службено и овлаштено гласило.

Увјерите се у квалитет Електронског регистра прописа Републике Српске – еРП РС и закажите презентацију у Вашим просторијама!