Obavezno polje!

Адреса

Вељка Млађеновића бб
Poštаnski fаh 88

Телефон

+ 387 051 456 330

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

sgrs.uprava@slglasnik.org

051/456-330

РЕДАКЦИЈА

sgrs.redakcija@slglasnik.org

051/456-345

sgrs.oglasi@slglasnik.org

051/456-344

sgrs.online@slglasnik.org

051/456-346

ШТАМПАРИЈА

sgrs.stamparija@slglasnik.org

051/456-350

СЕКТОР НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ

sgrs.pretplata@slglasnik.org

051/456-338

sgrs.marketing@slglasnik.org

051/456-470

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

sgrs.finansije@slglasnik.org

051/456-336

ЦЕНТРАЛА

051/456-331

051/456-330

ЖИРО РАЧУНИ

Нова банка а.д. Бања Лука

555-007-00001332-44

НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука

562-099-00004292-34

Сбербанк а.д. Бања Лука

567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука

551-001-00029639-61

Комерцијална банка а.д. Бања Лука

571-010-00001043-39

Аддико Банк а.д. Бања Лука

552-030-00026976-18