Приручник за средњу стручну спрему

Приручник за средњу стручну спрему

Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи, другим државним органима, локалној самоуправи и организацијама које врше јавна овлаштења, за кандидате са средњом стручном спремом.

Аутори: проф. др Петар Кунић, Драгомир Кутлија и Александар Ћулум

У овом приручнику обрађене су сљедеће теме:
1. Основи уставног уређења,
2. Основи система државне управе и локалне самоуправе,
3. Основе управног поступка,
4. Основе радних односа и радни односи запослених у државним органима,
5. Канцеларијско пословање.

Овај приручник је обавезујући извор за припремање и полагање општег дијела стручног испита за запослене са средњом стручном спремом у државним органима и организацијама.


Обим 220 страна, формат Б5, повез броширан, корице пластифициране.

Цијена: 35.10 КМ