Приручник за вишу и високу школску спрему

Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи за вишу и високу школу

Аутори: проф. др Петар Кунић, Игор Давидовић, мр Боро Бован, Драгомир Кутлија, Јово Ерцег

Издавачи: Агенција за државну управу и ЈУ Службени гласник Републике Српске


Према Програму за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске објављеном у "Службеном гласнику Републике Српске" број 11/10 овај приручник је обавезујућа литература за припремање и полагање стручног испита.
Стручни испит за рад у јавној управи - у органима државне управе, другим државним органима, локалној управи и организацијама са јавним (управним) овлаштењима (јавна предузећа и установе и друге организације) дужни су да полажу запослени и приправници у наведеним органима и организацијама.
Стручни испит могу да полажу и кандидати запослени у другим дјелатностима у складу са законом и посебном уредбом Владе Републике Српске.


Обим 588 стране, формат Б5, повез тврди, корице пластифициране.

Цијена: 55.00 КМ