Изборни прописи БиХ и РС са свим измјенама и допунама

Изборни прописи Босне и Херцеговине и Републике Српске са свим измјенама и допунама закључно са „Службеним гласником БиХ“ број 32/10

Припремили: Др Остоја Кременовић; Мирко Стевановић ; Огњен Кременовић

Објављивање Изборних прописа Босне и Херцеговине и Републике Српске ће на практичан начин, свим учесницима у припреми и спровођењу општих избора расписаних за октобар 2010. године, помоћи да се подсјете на права и дужности у изборном процесу, а изабраним званичницима да вршење власти подреде интересима својих бирача и допринесу јачању политичке одговорности као битном елементу потребном за ефикасније остваривање власти и развој демократских односа.


Обим: 343 стране, формат Б-5