Дикта регистар

ДИКТА РЕГИСТАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Регистар правних прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине - интернет издање


У времену динамичних промјена у друштву које прате исто тако честе нормативно-правне новине, тешко да правник практичар може да квалитетно обавља свој посао у било којој области, без овог врло доброг водича кроз правне прописе Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Дикта регистар се састоји од главних дијелова (Регистар правних прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине и Азбучни регистар) и помоћних дијелова (Опис Дикта регистра, Упутство за коришћење Дикта регистра и Преглед садржаја Дикта регистра - групе и подгрупе) који кориснику омогућавају да се упозна са главним дијеловима, њиховим садржајем и начином коришћења.
Регистар прописа Републике Српске и БиХ за 2017. годину (Дикта регистар) олакшава кориснику проналажење прописа из појединих области са јасним прегледом у којем је броју, које године и на којој страни "Службеног гласника Републике Српске" и "Службеног гласника Босне и Херцеговине" објављен пропис, који га интересује и која је правна цјелина коју корисник треба да примијени.

Зато наручите Дикта регистар, који тромјесечно ажурирамо и у виду допунских уложака корисницима достављамо поштом!