Закони о раду, ПИО и правима бораца

Закони о раду, ПИО и правима бораца

Издавач: ЈУ Службени гласник Републике Српске


НОВО У ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈУ Службени гласник Републике Српске издала је књигу “ЗАКОНИ О РАДУ, ПИО И ПРАВИМА БОРАЦА”.

Књига садржи законе:
- нови Закон о раду Републике Српске, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 1/16 и ступио је на снагу 20.1.2016. године,
- незванични пречишћени текст Закона о пензијско-инвалидском осигурању Републике Српске, који је настао од основног Закона и двије измјене и допуне,
- незванични пречишћени текст Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чији је садржај настао од основног Закона, једне исправке и једне измјене и допуне Закона,
- незванични пречишћени текст Уредбе о борачком додатку, чији садржај је настао од основне Уредбе и једне измјене и допуне.

Незваничне пречишћене текстове наведених закона и Уредбе урадили су стручњаци запослени у ЈУ Службени гласник Републике Српске.
Књига омогућава свим институцијама, предузећима, као и грађанима, да на једном мјесту имају прописе из области које третирају наведени закони, како би могли лакше примјењивати исте. Ту је знатно олакшано упоређивање и уочавање разлика између Закона о раду, који регулише питања права и обавеза, те права која се остварују подношењем захтјева за сваког појединца, која проистичу из друга два наведена закона.
Упознавање са наведеним прописима омогућиће свима да ријеше многе недоумице у погледу права и обавеза из радног односа и права која проистичу из друга два закона, а то им ова књига са избором наведених закона може омогућити.

Књига је штампана на Б5 формату.

Цијена књиге износи 15,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.


За институције, предузећа, установе и друге органе и организације који наруче више књига одобравамо попуст, како слиједи:
- за купљених 3 - 5 књига попуст износи 10% од продајне цијене књиге,
- за купљених 6 и више књига попуст износи 20% од продајне цијене књиге.

Књигу можете наручити у ЈУ Службени гласник Републике Српске, Ул. Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука, путем наруџбенице која је саставни дио овог дописа и налази се на сајту ЈУ Службени гласник Републике Српске.

Наруџбе можете доставити на факс: 051 456 331 и 051 456 350 или на е-маил: gorana.garaca@slglasnik.org.

Комуникацију са нама можете остварити путем телефона 051 456 351, 456 470 и 456 471, фаџ: 051 456 331 и 456 350. Физичка лица врше плаћање унапријед на жиро рачуне наведене на наруџбеници и достављају доказ о уплати, а правна лица врше плаћања у року од 30 дана од дана пријема књиге.


Цијена: 15.0 КМ