У жељи да корисницима производа Службеног гласника Републике Српске обезбиједимо што бољи и квалитетнији приступ позитивним правним прописима нудимо НОВИ производ - Електронски регистар прописа Републике Српске. ЕРП РС садржи регистар заснован на класификацији прописа и других аката према области коју регулишу или према доносиоцу акта. Акти су систематизовани према хијерархији важења општих правних прописа, а претрага прописа могућа је и по кључној ријечи и по броју „Службеног гласника Републике Српске“ у коме је пропис објављен.

Увјерени смо да овај НОВИ производ својом приступачношћу, лаком и брзом претрагом може свакодневни посао правника, економисте или стручњака другог профила учинити ефикаснијим и квалитетнијим, јер је ажурирање Електронског регистра прописа Републике Српске свакодневно.