ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА:

  1. Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2018. годину;
  2. Интернет издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2018. годину;
  3. Архива “Службеног гласника Републике Српске” - интернет издање;
  4. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2018. годину;
  5. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - интернет издање за 2018. годину;
  6. Електронски регистар прописа Републике Српске.

Цјеновник