Поштовани корисници

у жељи да Вам обезбиједимо што бољи и квалитетнији приступ позитивним правним прописима у 2017. години нудимо НОВИ производ - Електронски регистар прописа Републике Српске. еРП РС садржи регистар заснован на класификацији прописа и других аката према области коју регулишу. Акти су систематизовани према хијерархији важења општих правних прописа, а претрага прописа могућа је и по кључној ријечи и по броју „Службеног гласника Републике Српске“ у коме је пропис објављен. Увјерени смо да овај НОВИ производ својом приступачношћу, лаком и брзом претрагом може свакодневни посао правника, економисте или стручњака другог профила учинити ефикаснијим и квалитетнијим, јер је ажурирање Електронског регистра прописа Републике Српске свакодневно. Пoзивaмo Вас дa сe претплатите на Елeктрoнски рeгистaр прoписa Рeпубликe Српскe - ЕРП РС. Teлeфoни: +387 51 456 346 +387 51 456 347 +387 51 456 370 E-mail: sgrs.online@slglasnik.org