Претплатници на Дикта регистар

Дикта регистар се састоји од дијелова, и то:
(1) Опис Дикта регистра,
(2) Упутство за коришћење Дикта регистра,
(3) Преглед група и подгрупа у Дикта регистру,
(4) Регистар правних прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине,
(5) Азбучни регистар кључних ријечи.

Опис Дикта регистра, Упутство за коришћење Дикта регистра и Преглед група и подгрупа у Дикта регистру помоћни су дијелови Дикта регистра, а Регистар правних прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине и Азбучни регистар кључних ријечи главни су дијелови Дикта регистра.

Помоћни дијелови Дикта регистра омогућавају кориснику да се упозна са главним дијеловима, њиховим садржајем и начином коришћења и да увиди коју му помоћ у раду Дикта регистар пружа.