Позив на претплату за 2017. годину

Позив на претплату за 2017. годину

1. Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2017. годину;
2. Интернет издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2017. годину;
3. Архива “Службеног гласника Републике Српске” - интернет издање;
4. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2017. годину;
5. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - интернет издање за 2017. годину;
6. Електронски регистар прописа Републике Српске.


Поштовани претплатници,

Позивамо вас да на вријеме доставите наруџбенице за претплату за наведена издања како бисмо у свом производном процесу планирали потребне количине репроматеријала.
Наруџбеницу је потребно доставити најкасније до 31.12.2016. године.
Због планирања одлива средстава, односно плаћања обавеза према повјериоцима, у ситуацији смо да условљавамо испоруку плаћањем унапријед наручених издања до 28.02.2017. године.
Претплатницима који доставе наруџбенице на претплату за 2017. годину, а не изврше плаћање унапријед до назначеног рока, неће се испоручивати наручени производ, односно испорука ће се вршити од момента извршене уплате.
Надамо се да ћете разумјети наше разлоге и да ћемо пословну сарадњу наставити и у 2017. години.