Архива јавних набавки

Основни елементи закључених уговора

Основни елементи закључених уговора

02.06.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - заштићени папир са воденим жигом и мелираним влакнима

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - заштићени папир са воденим жигом и мелираним влакнима

04.05.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци високо сигурносне ауторизоване холограмске фолије

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци високо сигурносне ауторизоване холограмске фолије

24.04.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

19.04.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - машина за ковертирање

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - машина за ковертирање

18.04.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе репроматеријал за штампање

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе репроматеријал за штампање

28.03.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци пружање правних услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци пружање правних услуга

28.02.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци разних графичких услуга, тврдог повеза књига и других непоменутих услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци разних графичких услуга, тврдог повеза књига и других непоменутих услуга

17.02.2017.

Позив за достављање понуде за пружање угоститељских услуга

Позив за достављање понуде за пружање угоститељских услуга

15.02.2017.

Позив за достављање понуде за пружање правних услуга

Позив за достављање понуде за пружање правних услуга

14.02.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - горива ЕУРОДИЗЕЛ 5 у 2017. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - горива ЕУРОДИЗЕЛ 5 у 2017. години

16.12.2016.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - тонери за RICOH копир машине PRO 907 EX, PRO 907 EXP, PRO 8100S

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - тонери за RICOH копир машине PRO 907 EX, PRO 907 EXP, PRO 8100S

02.11.2016.

Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поновљеној јавној набавци услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине

Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поновљеној јавној набавци услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине

15.07.2016.

Поновљени позив за доставу понуде тендерска документација за набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине - из анекса II дио Б - број: 30-30/16

Поновљени позив за доставу понуде тендерска документација за набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине - из анекса II дио Б - број: 30-30/16

06.07.2016.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

13.04.2016.

Позив за доставу понуда за пружање угоститељских услуга у 2016. години

Позив за доставу понуда за пружање угоститељских услуга у 2016. години

05.02.2016.

Извод из плана јавних набавки за 2016. годину Јавне установе Службени гласник Републике Српске

Извод из плана јавних набавки за 2016. годину Јавне установе Службени гласник Републике Српске

01.01.2016.