У  "Службеном гласнику Републике Српске", број 89 од
13. октобра 2014. године, између осталог објављујемо:


Олуку о ванредном усклађивању општег бода и пензија  и Одлуку о одређивању износа најниже пензије