У  "Службеном гласнику Републике Српске", број 58, од 9. јула 2014. године, између осталог објављујемо:


Одлука о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години  на јавним високо школским установама