У "Службеном гласнику Репбулике Српске" број 84,
од 3. октобра 2016. године, између осталог објављујемо:


Упутство за подношење  попуњавање пореске пријаве
за остале накнаде (ПП-ОН)