У  "Службеном гласнику Републике Српске", број 63 од 18. јула 2014. године, између осталог објављујемо:


Закон о остваривању права на старосну пензију
професионалних војних лица