У "Службеном гласнику Репбулике Српске" број 18,
од 23. фебруара 2017. године, између осталог објављујемо:


Одлуку о спровођењу мултилатералне компензације и цесије


Elektronski registar propisa Republike Srpske
22.02.2017

 

више

Претплата за 2017. годину
22.02.2017

 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА:

1. Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2017. годину;

2. Интернет издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2017. годину;

3. Архива “Службеног гласника Републике Српске” - интернет издање;

4. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2017. годину;

5. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - интернет издање за 2017. годину.

више